ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε 23/12/2020

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020 - ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 0.5432/22-12-2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 23/12/2020 14:00 - 01/02/2021 14:00.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το στάδιο μοριοδότησης, προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελούμενων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για όσους πληρούν τα εξής:
• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• Έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990.
• Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω
• Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία.
Αφορά: παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης με δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους κάτωθι κλάδους αιχμής της οικονομίας:
o Μεταποίηση/Βιομηχανία, Κατασκευές
o Υγεία – Πρόνοια
o Τουρισμός και Επισιτισμός
• Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.520€ (Θεωρητική Κατάρτιση 200 ωρών: 1.000€ και Πρακτική Άσκηση 380 ωρών: 1.520€)
• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Πιστοποίηση αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας στείλουν messenger στη σελίδα ΚΕΚΑΠ ΑΕ με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή email με τα αντίστοιχα στοιχεία στο kekap11@yahoo.gr.
Τηλεφωνική επικοινωνία στο: 2752026666
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.


ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


τελευταια νεα

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε 23/12/2020

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020 - ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 0.5432/22-12-2020 ...
Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε 09/04/2020

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ, πιστοποιημένος φορέας Τηλεκατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παρούσα Πρόσκληση και πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με πολυετή...
Περισσότερα

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 166.000 επιστήμονες
Δημοσιεύτηκε 02/04/2020

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚΑΠ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Τα εκπαιδευτικά πρ...
Περισσότερα